Шановні агенти!

Доводимо до Вашого відома діючі умови застосування штрафних санкцій, у випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) зобов’язань.

З метою уникнення непорозумінь, прохання до початку співпраці ознайомитися з даними умовами.


Відповідальність Сторін

1.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов’язань за Договором однією із СТОРІН, СТОРОНА, що порушила свої зобов’язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

1.2. ТУРАГЕНТ несе повну відповідальність за:

 • несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату рахунків ТУРАГЕНТОМ;
 • подання неповного пакету документів для оформлення ТУРОПЕРАТОРОМ туру та невірне оформлення документів необхідних для здійснення туру;
 • несвоєчасне внесення змін чи скасування заявки ТУРАГЕНТОМ;
 • ненадання в заявці правильних та достовірних відомостей про туристів чи умов їх туристичного обслуговування;
 • несвоєчасну передачу туристу отриманих у ТУРОПЕРАТОРА документів, необхідних для туристичного обслуговування;
 • ненадання туристу повної та достовірної інформації про туристичне обслуговування, передбаченої Договором і законодавством в сфері захисту прав споживачів і туристичної діяльності;
 • своєчасну та повну передачу туристам отриманої від ТУРОПЕРАТОРА інформації;
 • будь-які зміни в туристичний продукт, програму туру, а саме зміну готелю, форми та порядку здійснення трансферу, екскурсійного обслуговування, харчування та інше у випадку якщо такі зміни були здійснені самим ТУРАГЕНТОМ без попереднього письмового погодження з ТУРОПЕРАТОРОМ. Всі витрати у зв’язку з такими змінами покладаються на ТУРАГЕНТА і ТУРОПЕРАТОР не несе за це відповідальності;
 • недотримання форми документів, встановленої ТУРОПЕРАТОРОМ (додатки — 1, 2, 3,4).

1.3. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за:

 • інформаційне забезпечення кожного туру;
 • неправильне оформлення документів, що призвело до неможливості належного туристичного обслуговування туристів, якщо це сталося з вини ТУРОПЕРАТОРА;
 • несвоєчасну передачу ТУРАГЕНТУ документів, необхідних для використання туристичної послуги.
 • перед туристом за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування, крім випадків, якщо:
 • невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини туриста;
 • невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних з наданням послуг, зазначених у договорі, та жодна із сторін про їх настання не знала і не могла знати заздалегідь;
 • невиконання або неналежне виконання умов договору сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які ТУРОПЕРАТОР (ТУРАГЕНТ) та інші суб’єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли передбачити.

1.4. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність:

 • за відсутність у туриста відповідних документів (ваучера, авіаквитка, страхового полісу тощо), виданих останньому ТУРАГЕНТОМ;
 • за неявку чи запізнення туриста на реєстрацію в аеропорт відправлення;
 • за недотримання туристом встановлених авіакомпанією правил поведінки на борту літака, а також правил поведінки на інших видах транспортних засобів;
 • за відмову відповідних органів в оформленні візи туристу, і неможливість, у зв’язку з цим, подорожі. У такому випадку ТУРОПЕРАТОР не повертає фактично сплачені грошові кошти (авіаквиток, вартість проживання, консульський збір і таке інше);
 • за відсутність у туриста належним чином оформленого закордонного паспорта до початку туристичного обслуговування, а також документів, необхідних для вивезення за кордон дітей;
 • за відсутність у іноземного туриста, який подорожує територією України, оформленого належним чином паспорта, візи України, інших документів необхідних для перетину кордону України та наслідки, спричинені такою відсутністю, в тому числі заборону в’їзду в Україну та штрафи;
 • якщо рішенням влади чи відповідних осіб туристу відмовлено в можливості в’їзду чи виїзду в країну слідування внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або, якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від ТУРОПЕРАТОРА, турист не скористався будь-якою послугою, включеною до туристичного продукту;
 • за збереження багажу, цінностей, документів та іншого майна туриста під час туру, але надає допомогу в його розшуку чи отриманні відповідних компенсацій від винних організацій, установ, підприємств тощо;
 • за не прибуття або несвоєчасне прибуття туриста до місце початку надання екскурсійного обслуговування;
 • за збитки, спричинені туристу у випадку відміни рейсу, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів, умов перевезення, додаткових витрат, безпеку авіаційних рейсів, потягів, автобусів, морських суден, та інших транспортних засобів, а також пов’язані з цим зміни програми туру. ТУРОПЕРАТОР лише надає послуги по бронюванню та сприянню в придбанні необхідних проїзних документів. Всі претензії, позови, пов’язані з неналежним наданням транспортних послуг пред’являються відповідно до правил пасажирських перевезень безпосередньо авіакомпаніям, іншим транспортним компаніям та третім особам відповідно до чинного законодавства;
 • за порушення туристом ТУРАГЕНТА встановленого розрахункового часу в готелі. Турист (ТУРАГЕНТ) самостійно сплачує всі витрати, які виникли в результаті порушення ним розрахункового часу в готелі;
 • за суб’єктивність сприйняття туристом умов подорожі та проживання, за будь-які незручності у зв’язку з проведенням на території країни подорожі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт, які виконуються відповідно до рішення місцевих органів, державними чи приватними структурами.

1.5. У випадку відмови (ануляції) ТУРАГЕНТА від заброньованих послуг, до будь-якої країни за винятком України та Об`єднаних Арабських Еміратів (далі – ОАЕ), з будь-яких причин, останній зобов’язується сплатити ТУРОПЕРАТОРУ штраф у наступних розмірах:

за 21-15 діб до відправлення — 25% від загальної суми туристичних послуг;

за 14-8 діб до відправлення  — 50% від загальної суми туристичних послуг;

за 7-4 діб до відправлення — 75% від загальної суми туристичних послуг;

за 3 добу чи неявка на рейс — 100% від загальної суми туристичних послуг.

У випадку відмови (ануляції)  ТУРАГЕНТА від заброньованих послуг на території України з будь-яких причин, останній зобов’язується сплатити ТУРОПЕРАТОРУ штраф у наступних розмірах:

—     у випадку ануляції заброньованих туристичних послуг (туру) для індивідуальних туристів незалежно від дати ануляції чи не поселення (no show) – 100% загальної вартості заброньованих та підтверджених послуг;

—     у випадку ануляції заброньованих туристичних послуг (туру) для групових туристів, умови ануляції та штрафи ТУРОПЕРАТОР визначає в кожному конкретному випадку самостійно з врахуванням штрафних санкцій, виставлених третіми особами які безпосередньо надають туристичні послуги;

—     у випадку ануляції заброньованих туристичних послуг на екскурсійне обслуговування незалежно від дати ануляції чи не прибуття (no show) до місця початку надання екскурсійного обслуговування – 100% загальної вартості заброньованих та підтверджених послуг.

У випадку відмови (ануляції) ТУРАГЕНТА від заброньованих послуг до ОАЕ, з будь-яких причин, останній зобов’язується сплатити ТУРОПЕРАТОРУ штраф у розмірі 100% від загальної вартості заброньованих послуг на підставі рахунку-фактури ТУРОПЕРАТОРА.

У випадку відмови (ануляції) ТУРАГЕНТА від заброньованих послуг з будь-яких причин, початок туру за якими припадає на період Травневих (з 27 квітня по 10 травня) або Новорічних та Різдвяних свят (з 22 грудня по 09 січня), в період карнавалів, Міжнародних конгресів та спортивних заходів міжнародного рівня, а також інших заходів чи подй подібного масштабу та характеру, останній зобов’язується сплатити ТУРОПЕРАТОРУ штраф у наступних розмірах:

за 21-15 діб до відправлення — 80% від загальної суми туристичних послуг;

за 14 діб і менше до відправлення чи неявка на рейс — 100% від загальної суми туристичних послуг.

У випадках, коли внаслідок відмови (ануляції) ТУРАГЕНТА від заброньованих послуг, штрафні санкції, виставлені ТУРОПЕРАТОРУ партнерами (третіми особами які безпосередньо надають туристичні послуги), перевищують розмір штрафів, розрахованих відповідно до цього пункту, ТУРАГЕНТ зобов’язаний оплатити ТУРОПЕРАТОРУ суму штрафних санкцій в розмірі який виставлений партнерами ТУРОПЕРАТОРА.

У випадку несплати ТУРАГЕНТОМ заброньованих та підтверджених ТУРОПЕРАТОРОМ туристичних послуг до ОАЕ та турів на території Україні відповідно до п. 3.1. Договору, ТУРАГЕНТ зобов’язаний сплатити ТУРОПЕРАТОРУ штраф у розмірі 100% від загальної суми підтверджених та неоплачених туристичних послуг.

1.6. ТУРОПЕРАТОР не відшкодовує вартість туристичних послуг, сплачених за Договором, якщо турист за своєю ініціативою чи виною не скористався всіма чи частиною наданих за допомогою ТУРОПЕРАТОРА послуг, в тому числі з причини хвороби туриста, підтвердженої відповідними медичними довідками, та не відшкодовує ТУРАГЕНТУ та/або туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у заявці, яка була підтверджена ТУРОПЕРАТОРОМ.

1.7. Будь-які зміни дат, кількості туристів у раніше заброньованому ТУРАГЕНТОМ і підтвердженому ТУРОПЕРАТОРОМ турі вважається фактичною відмовою (ануляцією) від бронювання і тягне за собою санкції, обумовлені п.п. 4.5, 4.12 Договору.

1.8. У випадку порушення туристами, що використовують туристичні  послуги ТУРОПЕРАТОРА, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. ТУРОПЕРАТОР та ТУРАГЕНТ в даному випадку відповідальності не несуть.

1.9. ТУРОПЕРАТОР відповідає за виконання прийнятих на себе зобов’язань тільки за умови виконання ТУРАГЕНТОМ вимог Договору і чинного законодавства в сфері захисту прав споживачів і туристичної діяльності.

1.10. Розмір відшкодування збитків, завданих туристу з вини ТУРОПЕРАТОРА, не може перевищувати розміру подвійної вартості туристичного продукту.

1.11. У випадку порушення умов, передбачених п.2.2.12 зобов’язується  відшкодувати ТУРОПЕРАТОРУ фактично  завдані збитки.

1.12. При організації перевезення регулярним або чартерним рейсом тарифи авіаквитків на регулярні або чартерні рейси є такими, що не повертаються.

У разі відмови (ануляції) ТУРАГЕНТА (або туриста) від  заброньованих послуг при організації повітряного перевезення чартерним рейсом незалежно від строку відмови (ануляції), оформлені авіаквитки на чартерне перевезення (незалежно від того, були вони заброньовані в складі туристичного продукту чи окремо) поверненню та/або обміну не підлягають,  а сплачені грошові кошти не повертаються. ТУРАГЕНТ зобов’язаний сплатити ТУРОПЕРАТОРУ штраф у розмірі 100 % вартості авіаквитка на чартерне перевезення на підставі рахунку ТУРОПЕРАТОРА протягом одного банківського дня з дати його виставлення. Під виставленням рахунку СТОРОНИ розуміють дату його складення ТУРОПЕРАТОРОМ.

У разі відмови (ануляції) ТУРАГЕНТА (або туриста) від  заброньованих послуг при організації повітряного перевезення регулярним або чартерним рейсом ТУРАГЕНТ зобов’язаний відшкодувати ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесені ним втрати, а також сплатити суми штрафів у відповідності до регламентованих діючих правил авіакомпаній на підставі рахунку Туроператора протягом одного банківського дня з дати його виставлення.

1.13. У випадку внесення змін до прізвищ в документах туриста, виправлення неточностей в записах з вини ТУРАГЕНТА, перевиписку туристичного пакету чи його складової частини тощо останній сплачує ТУРОПЕРАТОРУ штраф в розмірі 30 (тридцять) доларів США за кожну особу.

1.14. ТУРАГЕНТ несе повну матеріальну відповідальність по виплаті штрафних санкцій у випадку недотримання туристом міграційних правил держави призначення.

1.15. У випадку прострочення оплати або несплати туристичних послуг, ТУРАГЕНТ сплачує ТУРОПЕРАТОРУ пеню у розмірі 0,5 % від суми несплачених туристичних послуг за кожний день прострочення.

1.16. Інформаційний (рекламний) тур —  туристичний продукт, який ТУРОПЕРАТОР реалізує по спеціальній вартості ТУРАГЕНТУ, що організовується з метою кращого ознайомлення ТУРАГЕНТА із об’єктами розміщення (готелями, пансіонатами і т.п.), умовами обслуговування, харчування,  перевезення, екскурсійною  програмою та іншими особливостями туристичного продукту за певним напрямком для покращення якості надання послуг споживачам — туристам. У випадку якщо під час участі представника ТУРАГЕНТА в інформаційному турі ТУРОПЕРАТОРУ стане відомо, що  перший не є співробітником ТУРАГЕНТА, або ним не будуть виконуватися вимоги по дотриманню дисципліни,  порядку, правила  перебування, або за ним будуть помічені правила недостойної поведінки, порушення закону, чи невиконання програми рекламного туру (не відвідування об’єктів розміщення і т.п.), ТУРАГЕНТ гарантує ТУРОПЕРАТОРУ 100% оплату вартості туристичного продукту за оприлюдненою вартістю, а також штраф у розмірі 100% від такої вартості протягом двох днів з дати виставлення ТУРОПЕРАТОРОМ рахунку. ТУРАГЕНТ також зобов’язується оплатити усі витрати, пов’язані з поверненням представника ТУРАГЕНТА з рекламного туру раніше наміченого терміну.